¬ródła

1.Fundusze inwestycyjne na polskim rynku - znaczenie i tendencje rozwoju.
http://www.nbportal.pl/pub/auto/B/0001/KAT_B2135.PDF

2. Gluza Łukasz, Michalski Bartłomiej., Podstawy inwestowania
http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0007/KAT_B3634.PDF

3. Jawdosiuk Barbara, Krzysztof Rożko, Poradnik inwestora -fundusze inwestycyjne
http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0010/KAT_B4188.PDF

4. Młody inwestor, czyli co robić z pieniędzmi?
http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0010/KAT_B4186.PDF
http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0003/KAT_B3968.PDF


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ