Ewaluacja

Praca będzie oceniana zespołowo, a oto kryteria tej oceny:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Poziom merytoryczny opracowania

 

Praca zawiera tylko kilka mało interesujących informacji
Temat zrealizowany pobieżnie lub z błędami merytorycznymi
Temat zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych
Duży zbiór różnorodnych informacji, przedstawienie informacji w błyskotliwy i ciekawy sposób
1-4

 

Wykonanie opracowania w dokumencie Word

 

 

Praca wykonana nieestetycznie, źle sformatowana, zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne
Praca mało czytelna, zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne
Praca ciekawa graficznie, dobry dobór kolorów, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
Praca bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana, bardzo dobry, ciekawy styl pisania, atrakcyjna wizualnie, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
1-4

 

Współpraca w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy
Większość pracy indywidualnej
Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie
Bardzo dobra współpraca w całej grupie
1-4

Skala oceniania:


12 pkt - celujący
10-11 pkt - bardzo_dobry
8-9 pkt - dobry
6-7 pkt - dostateczny
4-5 pkt - dopuszczajacy
0-3 pkt - niedostateczny

 

Wróć na początek