Proces

Zespół I - zadania:

 1. Odszukajcie informacje o kolejce grójeckiej w różnych okresach historycznych (do drugiej wojny światowej, w czasie jej trwania, po wojnie), skupiajac się na:
  - funkcji, jaką pełniła
  - częstotliwości kursowania (dawne rozkłady jazdy).
 2. Stwórzcie słowny opis kolejki wraz z kalendarium.

Zespół II - zadania:

 1. Odtwórzcie dawna trasę kolejki grójeckiej, odszukajcie i zaznaczcie dawne oraz istniejące budynki stacyjne.
 2. Narysujcie mapę trasy kolei.

Zespół III - zadania:

 1. Opiszcie tabor kolejki grójeckiej. Osobno scharakteryzujcie parowozy, wagony osobowe, wagony towarowe, lokomotywy spalinowe.
 2. Wyszukajcie w źródłach zdjęcia i opis zilustrujcie przykładami.

Zespół IV - zadania:

 1. Opiszcie kolej grójecką dzisiaj, uwzględniając:
  - funkcję, jaką pełni
  - trasę przejazdu
  - częstotliwość kursów.

   

   

  Wróć na początek