Wprowadzenie - Wstęp

    

    Tarcie jest zjawiskiem powszechnym i spotykamy się z nim na każdym kroku. Przeszkadza ono ruchowi i wpływa na jego charakter.