Początek

Wstęp

Zadania

Proces

Ewaluacja

Konkluzja

Kryteria oceny