RINGO

Organizujemy zawody klasowe w ringo

WebQuest skierowany do uczniów klasy szóstej

Emilia Nowicka
emiliawojcik29@wp.pl


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | ŹródłaWprowadzenie


Ringo narodziło się w 1959 roku nad Wisłą w Warszawie, kiedy jego twórca, Włodzimierz Strzyżewski - kapitan reprezentacji Polski w szpadzie na Akademickie Mistrzostwa Świata w Turynie - nie uzyskawszy urlopu na obóz Kadry Narodowej zmuszony był stworzyć system treningu, jaki bez trenera i sparring-partnerów pozwoli mu zachować i podnieść sportową formę.

Dzięki temu wynalazkowi, zarejestrowanemu przez autora w US Copyright Office w Waszyngtonie - Włodzimierz Strzyżewski zdobył w Turynie srebrny medal wicemistrza świata w szpadzie drużynowej.Niezwykłe walory ringo skłoniły jego twórcę by wraz z Ludźmi Dobrej Woli upowszechniać ten sport, by stał się sportem światowym i olimpijskim, dającym każdemu człowiekowi Ziemi praktyczną szansę doskonalenia się, szansę realizacji PRAWA DO SPORTU.

To bowiem prawo jest fundamentem pełnego rozwoju osobowości człowieka, prawem do realizacji GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ każdego z nas. Ringo jest indywidualnym i zespołowym sportem walki, a jednocześnie dostępną dla każdego formą rekreacji ruchowej, rehabilitacji i profilaktyki społecznej, systemem podnoszenia zdrowotności i psychofizycznej sprawności oraz wzajemnej sympatii grających. Ringo to sport, jaki pomaga doskonalić formę sportowcom wszystkich sportów świata. Przeciwnik jest w ringo PARTNEREM, dzięki któremu wspólnie podnoszona jest sprawność, zdrowie i radość życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Walory ringo wynikają z przepisów tego sportu dla każdego, stworzonych dla zapewnienia maksymalnej efektywności, dostępności i bezpieczeństwa
.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów między klasowych w ringo. Należy wyłonić najlepszą drużynę z naszej szkoły, która będzie reprezentowała szkołę w gminnych międzyszkolnych zawodach sportowych w ringo.

 

Wróć do początku


Proces

  Będziecie pracować w trzech grupach:

  Sędziowie

  Plastycy

  Matematycy

  W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.

  Grupa Sędziów zajmuje się wyszukaniem informacji na temat zasad i przepisów gry oraz sędziowaniem poszczególnych meczy.

  Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, które znajdują się poniżej lub znaleźć inne źródła informacji.

  Grupa Plastyków opracowuje plakaty: zachęcający do wzięcia udziału w zawodach i informujący o zawodach oraz projektuje dyplomy.

  Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o estetykę, ale także o styl i ortografię.

  Grupa Matematyków zapoznaje się z zasadami klasyfikacji drużyn oraz zajmuje się liczeniem punktów poszczególnych drużyn i przedstawieniem ich wyników w formie tabeli.

  Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o poprawność matematyczną, ale zwróćcie też uwagę na estetykę.

  POWODZENIA!!!

   

   

  Wróć do początku

  Ewaluacja


  Praca będzie oceniana zespołowo. Każdy uczeń w zespole otrzyma taką samą ocenę. A oto kryteria tej oceny:

  Sędziowie

  Znalezienie przepisów gry -
  1p
  Zaznajomienie zawodników z celem gry -
  1p
  Zapoznanie grupy z przepisami gry -
  1p
  Zademonstrowanie dozwolonych technik rzutu kółkiem ringo -
  1p
  Zapoznanie zawodników z zasadami przyznawania punktów w meczu -
  1p
  Wytyczenie boisk do gry -
  1p
  Sędziowanie zgodnie z zasadami gry -
  1p
  Używanie prawidłowych gestów podczas sędziowania -
  1p

  Plastycy

  Przyznawane będą punkty za treść i wygląd za:
  plakat zachęcający do udziału w zawodach
  plakat informujący o terminie i miejscu zawodów
  wykonanie dyplomów przy użyciu komputera
  poprawność językowa i ortograficzna

  Matematycy

  Znalezienie zasad klasyfikacji-
  1p
  Zaznajomienie z zasadami klasyfikacji-
  1p
  Zliczenie punktów poszczególnych drużyn-
  1p
  Sklasyfikowanie drużyn wg punktacji- 1p
  Zrobienie zestawienia (ilość meczy wygranych, przegranych, punkty)- 1p
  Przedstawienie wyników klasyfikacji w formie tabeli- 1p
  Estetyka i czytelność tabeli- 1p
  Wykonanie zestawienia przy użyciu komputera-1p

  Dodatkowo będzie oceniana współpraca w grupie w następujący sposób:


  praca indywidualna - 1p
  słaba organizacja pracy grupy, większość pracy indywidualnej - 1p
  dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie - 1p
  doskonała współpraca w całej grupie - 1p

  Skala oceniania:

  12 punktów-
  celująca
  10-11 punktów-
  bardzo dobra
  8-9 punktów-
  dobra
  6-7 punktów-
  dostateczna
  4-5 punktów-
  dopuszczająca
  0-3 punktów-
  niedostateczna

   

  Wróć do początku


  Konkluzja


  Celem Waszego zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów w ringo oraz wyłonienie reprezentanta szkoły w czasie gminnych zawodów sportowych w ringo.

   

  Wróć do początku


  Źródła

  Wykonując opracowanie możecie korzystać z poniższych stron internetowych:

  http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3627/idc/5/

  http://www.sciaga.pl/tekst/10386-11-ringo_gra_i_zabawa_opis_gry_w_szkolach

  http://www.ringo.org.pl/

   

  Wróć do początku