Ewaluacja

Teraz dowiesz się jakie elementy w tym projekcie będą oceniane. Ocenie podlega praca całej grupy. Za cały projekt można otrzymać 16 punktów.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Właściwy dobór i przetworzenie informacji

Informacje ubogie, nieuporządkowane. Informacje niepełne, częściowo uporządkowane. Informacje pełne, uporządkowane, ciekawe. Informacje wyczerpujące, bardzo ciekawe, prawidłowo uporządkowane. 1-4

Atrakcyjność prezentacji PowerPoint

Słaba estetyka, uboga szata graficzna, brak animacji. Odpowiednia szata graficzna, występują elementy animacji. Ładna szata graficzna, poprawna animacja, występują elementy graficzne. Bardzo ładna i atrakcyjna szata graficzna, odpowiednio dobrane kolory tła, liter i pozostałych elementów. 1-4

Sposób przeprowadzenia lekcji

Lekcja nieciekawie prowadzona, prowadzący czyta z notatek, nie zna prezentacji. Lekcja prowadzona poprawnie ale prowadzący musi często zaglądać do notatek i konspektu prezentacji. Lekcja bardzo ładna, prowadzona ciekawie ale brak ćwiczeń praktycznych. Lekcja poprowadzona bardzo ciekawie, prowadzący umie zaciekawić i zaktywizować uczniów, bardzo ciekawe ćwiczenia praktyczne. 1-4
Umiejętność pracy w grupie Brak współpracy w grupie. Praca indywidualna, zaangażowanie w pracę wspólną niewystarczające. Dobra organizacja i współpraca w grupie. Doskonała organizacja i współpraca w grupie. 1-4

Skala oceniania

16-15 - celujący

14-13 - bardzo dobry

12-11 - dobry

10-9 - dostateczny

9-7 - dopuszczający

6-0 - niedostateczny

Opracował Wojciech Chaciński
styczeń 2010 r.