Zadanie

Waszym zadaniem jest zebranie informacji na temat zwiedzanych miejsc podczas wycieczki. Wyniki waszych działań zaprezentujecie w postaci prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint na lekcji języka angielskiego.Opracował Wojciech Chaciński
styczeń 2010 r.